ARTISTS 2014 - 2015

EDMOND DUBRUNFAUT (1920, Denain-FR - 2007, Veurne/Furne-B)

Hij sticht in 1947 het  'Centrum voor de renovatie van de wandtapijtkunst van Doornik', dan 'Forces Murales' en in 1968 de groep 'Cuesmes 68'.    Hij is de auteur van meer dan twaalfduizend vierkante meter murale interventies en van meer dan vijfhonderd vierkante meter wandtapijten. Als onvermoeibaar tekenaar was Edmond Dubrunfaut een fel geëngageerde humanist in het spoor van het realisme en de verdediging van de synthese van de kunsten.


Fondateur, en 1947, du 'Centre de rénovation de la tapisserie de Tournai' puis de 'Forces murales' et, en 1968, du groupe 'Cuesmes 68'. Auteur de plus de douze mille mètres carrés d'interventions murales et de plus de cinq cents mètres carrés de tapisseries. Infatigable dessinateur Edmond Dubrunfaut était un grand humaniste engagé dans la voie du réalisme et la défense de la synthèse des arts.

EXPO Galerie Theobalds Boothuisje, Oostende/Ostende: 01/05/2014 - 31/08/2014

Uitnodiging, Invitation Expo F.Laureyns, 2014
Affiche: De Wielen van Miroku, Les roues de Miroku

FRED LAUREYNS (1960, Eeklo-B)

Hij leeft en werkt in Bretagne (Frankrijk) en België. Hij beeldhouwt vooral in hout en steen en giet zelf zijn bronzen werken. Diverse tentoonstellingen in België en Frankrijk. In 2014 stelde hij voor 4 maanden de installatie 'De Wielen van Miroku' op te Oostende.


Il vit et travaille en Bretagne (France) et en Belgique. Il sculpte surtout en bois et pierre et coule ses sculptures en bronze. Diverses expositions en Belgique et en France. En 2014, il montait pour 4 mois son installation 'Les  Roues de Miroku' à Ostende.

EXPO Galerie Theobalds Boothuisje, Oostende/Ostende: 01/07/2014 - 23/10/2014

Suspndise rutrum in lobortis vel facilisisr morbi mattis quram utei quarm convallis ornw dilam scjelqku convallis nissim.

JOSKA SOOS  (1921, Apostag-Hongarije/Hongrie - België/Belgique, 2008)

Fantastisch-magisch schilder. Sjamaan. Vestigt zich in de streek van Charleroi en werkt er als mijnwerker, staalarbeider en beëdigd vertaler. Verblijft in de jaren tachtig in Brussel. Autodidact met raadgevingen van M.Delmotte. Wordt beïnvloed door 'Cobra' en de 'Art Brut'. Lid van 'Fantasmagie'. Auteur van lichtgevende totems geïnspireerd door het sjamanisme. Werk in het bezit van de Franse Gemeenschap en in de Musea van Brussel, Verviers, Antwerpen. (uit: Arto  )


Peintre autodidacte, membre du groupe 'Fantasmagie', Joska Soos expose dès 1950. Sa peinture se présente comme une combinaison de signes, figurés ou non, porteurs d'une charge symbolique et mystique. Cet art tire sa source du chamanisme et a pour son auteur, maître chaman reconnu, une finalité religieuse et magique.

EXPO Galerie Theobalds Boothuisje, Oostende/Ostende: 30/08/2014 - 04/01/2015

PIERRE-JEAN VERHOEVEN (1957, Kortrijk/Courtrai-B)

P-J Verhoeven is schilder-tekenaar en leraar aan de Academie voor Schone Kunsten te Moeskroen.

In de reeks 'Abstraction' op klein formaat van 40 x 30 cm, exploreert hij op een minimalistische wijze een woordenschat van vormen die verdronken lijken in een overwoekerend kleurenmengsel.  Hier en daar verschijnen aan de oppervlakte primitieve sporen en vreemde tekens.

Zijn 'Ecritures', verhalen, worden abstract door de superpositie van kleuren en materies.


P-J Verhoeven est peintre-dessinateur et professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Mouscron.

Dans la série 'Abstraction', petits formats de 40 x 30 cm, il explore, en mode minimaliste, un monde formel englouti dans une pâte picturale grossièrement envahissante. Ca et là, surgissent en surface des traces primitives, des marques singulières.

Ses 'Ecritures' sont des narrations rendues abstraites par la superposition de couches de peintures.

EXPO Galerie Theobalds Boothuisje, Oostende/Ostende: 17/10/2014 - 04/01/2015

Affiche Expo Chicco Carrega Bertolini

CHICCO CARREGA BERTOLINI (1950, Parma-Italië/Italie)

Leraar voor 20 jaar aan de  Academie voor Schone Kunsten Abadir, in San Martino te Palermo en onderwees beroepsvorming voor keramiek in Sicilië.

Diverse tentoonstellingen in Italië, Frankrijk, België en Zuid-Amerika.

In Oostende stelt Carrega Bertolini poëtische objekten uit keramiek verenigd met hout en andere objekten tentoon.


Enseigne pendants 20 ans à l'Académie des Beaux-Arts Abadir à San Martino, Palerme  et a enseigné en formation professionnelle pour la céramique en Sicile.

Diverses expositions en Italie, France, Belgique et Amérique Latine depuis les années 70.

Carrega Bertolini crée des objets poétiques en associant la céramique et d'autres matières glânées sur le chemin de la vie.


EXPO Galerie Theobalds Boothuisje, Oostende/Ostende: 01/11/2014 - 04/01/2015

Affiche Expo J.A.Prévost

JEROME-ABEL PREVOST (1977, Rijsel/lille - Fr)

Hij woont en werkt in Languedoc. Studies in ESA Saint-Luc in Doornik en de Academie van Schone Kunsten in Molenbeek. Nadien stylisme (ESMOD Parijs). Druktechnieken en weven in 'Centre d'Art et d'Industrie' in Tourcoing.

Hij werkt bijna uitsluitend met stukjes geweven textiel van XVIe en XVIIIe eeuwse wandtapijten. Met deze aaneengenaaide stukjes creëert hij een heel eigen beeldentaal, beeldgezichten en menselijke vormen, die je emotioneel raken en doen denken aan l'Art Brut.


Il vit et travaille en Languedoc. Issu de l'ESA Saint-Luc à Tournai puis de l'Académie des Beaux-Arts de Molenbeek, il poursuit des études de stylisme (ESMOD Paris) et s'initie aux techniques d'Impression et de Tissage (Centre d'Art et d'Industrie Tourcoing).

Il travaille essentiellement à partir de tapisseries anciennes, nous ramenant soudainement à l'âge d'or de l'art du textile entre le XVIe et le XVIIIe siècle. A partir de quelques lambeaux de tapisseries d'époque et un subtil assemblage sur une trame de chanvre ancien, il s'est composé un univers singulier de têtes, de corps mutilés ou meurtris laissant apparaître leur fragilité, leur âme, des formes chargées d'émotions.

EXPO Galerie Theobalds Boothuisje, Oostende/Ostende: 01/11/2014 - 04/01/2015

MARIO VILLAGGI  (1961, Brussel/Bruxelles - B)

Hij is autodidact en leeft en werkt sedert enkele jaren te Oostende.

In Galerie Theobalds Boothuisje zie je een reeks zeer persoonlijk poëtisch geschilderde landschappen met soms duidelijk herkenbare elementen uit het Oostendse.


Il est peintre autodidacte et vit et travaille depuis plusieurs années à Ostende.

A la Galerie Theobalds Boothuisje vous pouvez découvrir une série de paysages peints de manière personnelle et poétique intégrant des éléments typiques d'Ostende.

EXPO Galerie Theobalds Boothuisje, Oostende/Ostende: 07/02/2015 - 22/03/2015

LUC GATWA (1982, Burundi)

Hij woont en werkt in Norsborg, Zweden. Liep school in Rwanda waar zijn passie voor de schilderkunst zich verder ontwikkelde. Werd er tevens begeleid en onderricht door de schilder Collin Sekajugo die van grote invloed op hem was. Gatwa werkt vooral met acrylverf op doek of papier op een vrij expressionistische wijze.


Il habite et  travaille à Norsborg en Suède. Durant ses études au Rwanda, sa passion pour la peinture n'a cessé de se renforcer. Durant cette période, il a suivi l'enseignement du peintre Collin Sekajugo qui fut d'une grande influence. Gatwa travaille surtout avec l'acrylique sur toile et papier dans une approche expressionniste.

EXPO Galerie Theobalds Boothuisje, Oostende/Ostende: 07/02/2015 - 22/03/2015

PASCALE CORBEEL (1959, Leuven/Louvain-B)

De natuur in al zijn aspecten, mistige  landschappen, rotsen, cantharellen, Chavée, klokbloemen - het natuurlijke offer - voeden dagelijks en genereus haar verhouding met de realiteit. Het paradijs binnen handbereik in Mexico, in San Francisco, in Sicilië of zoals nu in Famenne. De hele kunst van Pascale Corbeel voedt zich met simpliciteit door de schoonheid en de kracht van de natuurlijke elementen die haar omringen.


Brumes, groseilles, roches, chanterelles, Chavée, pommes et raisins, campanules nourrissent au quotidien et généreusement son rapport au réel, offrande de la nature. Paradis à portée de mains, au Mexique, à San Francisco, en Sicile ou comme aujourd'hui en Famenne. Tout l'art de Pascale Corbeel se nourrit donc avec simplicité, de la beauté et de la force des éléments qui l'environnent.

Pascale Corbeel, Sur les cresses, huile sur toile, 36 x 140 cm
Pascale Corbeel, Les montagnent se déplacent, huile sur toile, 31 x 105 cm

EXPO Galerie Theobalds Boothuisje, Oostende/Ostende: 07/02/2015 - 22/03/2015

Uitnodiging/Invitation Expo Denis Vanthournout

DENIS VANTHOURNOUT (1954, Rijsel / Lille - FR)

Hij woont en werkt in het Noorden van Frankrijk. Hij is gediplomeerd in Plastische Kunsten aan St-Lucas te Doornik.

MedusaArts laat een reeks expressieve, gestuele tekeningen in Oost-Indische inkt van hem zien waarin het thema - "Leven en Dood elkaar omhelzen in het magma van een wereld in constante wording..." Citaat: Christian Noorbergen, uit: Denis Vanthournout, "Zonder het schilderen was ik niet meer van deze wereld".


Il vit et travaille dans le Nord de la France. Diplômé d'Arts Plastiques de  Saint-Luc à Tournai.

MedusaArts vous montre une série de dessins gestuelle et expressieve à l'encre de Chine ou le thème de - "la Vie et de la Mort s'étreignent dans le magma féroce d'un monde en gestation..." Citation: Christian Noorbergen dans: Denis Vanthournout, "Sans la peinture, je ne serais plus de ce monde".

EXPO Galerie Theobalds Boothuisje, Oostende/Ostende: 04/04/2015 - 31/05/2015

GEERT DEFURNE (1953, Oostende/Ostende - B)

Hij volgde een opleiding electronica aan de Hogeschool in Oostende. Startte nadien CAGE op, een eenmansbedrijf voor licht op bestelling en klein-meubel. Langzaamaan is uit het functionele 'licht' het 'lichtsculptuur'  gegroeid. Als belangrijkste thema's van zijn werk zijn er de mens, de zee, architectuur, het polderlandschap en het verdwijnen van de open ruimte.


Il suit une formation en électronique à la Hogeschool d'Ostende. Après ses études il crée CAGE, une entreprise de luminaires et de mobilier à façon. Progressivement, la transition s'est faite des luminaires fonctionnels vers des sculptures-luminaires. Parmi les principaux thèmes de son travail: l'homme, la mer, l'architecture, le paysage de polders et la disparition des espaces naturels.

EXPO Galerie Theobalds Boothuisje, Oostende/Ostende: 03/07/2015 - 31/08/2015

GUIDO SAEYS (1938, Oudegem - B)

Spectando Invenies, door te kijken zal je ontdekken, is de titel van een tentoonstelling met portretten van 27 in Oostende werkende kunstenaars  gerealiseerd door de fotograaf Guido Saeys.   De fototentoonstelling en het begeleidend  gidsboekje bieden de 'kijker' de mogelijkheid om een verdere ontdekkingsreis doorheen al de verschillende werelden van deze 27 kunstenaars te maken.


Spectando Invenies, découvrir en regardant, est le titre d'une exposition de portraits de 27 artistes, travaillant à Ostende, réalisés par le photographe Guido Saeys. Grâce à ses photographies et au livre-guide qui les accompagne, 'l'observateur' saura prolonger son voyage-découverte dans l'univers multiple de ces 27 artistes à   l'oeuvre dans la ville.

EXPO Galerie Theobalds Boothuisje, Oostende/Ostende: 19/09/2015 - 15/11/2015

IJSBEER - OURS BLANC, aquarel op papier , aquarelle sur papier

STEVEN DEVOLDER, alias KRAPLACK (1966, Oostende - B)

Hij studeerde Vrije Grafiek aan Sint-Lucas te Gent, schilderkunst aan de Academie van Antwerpen en keramiek aan de Academie van Oostende.

Steven Devolder maakt sterk geladen figuratief werk bestaande uit akwarellen, beelden in keramiek en hout.


Steven Devolder a étudié le graphisme à Sint-Lucas de Gand, ainsi que la peinture et la céramique aux Académies d'Anvers et d'Ostende.

Vous pouvez découvrir toute la puissance figurative de son oeuvre au travers de ses aquarelles et de ses sculptures en bois et céramique.


EXPO Galerie Theobalds Boothuisje, Oostende/Ostende: 21/11/2015 - 27/12/2015