ABOUT

THEOBALDS BOOTHUISJE

Historiek van het Art Nouveau gebouw


Rond 1900 heeft stadsarchitect Theobald Vanhille in opdracht van de familie Declercq een huis ontworpen voor het zeer smalle kavel (2.60 meter), dat resteerde tussen de reeds aanwezige bebouwing in de Vlaanderenstraat.

Hier verrees, naar men zegt, 't smalste pandje van de stad Oostende.


Theobald Vanhille (zie ook de Muziekkiosk op het Wapenplein) ontwierp een Art Nouveau-gevel. In de top ontwaart men het wapen van de Stad Oostende! Geïnspireerd door Horta zie je organische motieven: schelpen, ranken, rondingen en sierlijke zweepslagvormen. Op het tweede verdiep is een klein halfrond balkon met ijzeren staanders waarop eertijds een ronde glas-in-lood luifel rustte. Op het eerste verdiep steekt zeer markant de boeg van een boot naar voren, vandaar de naam 'Boothuisje'.De 'binnenkant' van het boothuisje is in hoofdzaak authentiek. 'Kroonjuweel' is de originele royale trappartij die in een fraaie wenteling drie verdiepingen hoog oprijst. Verderop in het huisje heeft alle schrijnwerk (trapleuning, deuren, lijsten en planken vloeren) de originele nature uitstraling behouden. We zien in de kamers de oorspronkelijke eenvoudige moulures en heldere, wit gestucte wanden.


In 1981 werd het pand officieel geklasseerd. Niettegenstaande deze mooie status stond het er eind negentiger jaren zeer beroerd bij. Leo Kuipers uit Eindhoven kocht het in 2000 met de droom er een 'Kunsthuis' van te maken.


In 2001/2002 is het pand van onder tot boven gerestaureerd. De Oostendse architect Tom van Mieghem heeft een fundamentele renovatie doorgevoerd waarbij hij getracht heeft 'oud' en 'nieuw' respectvol in balans te brengen. Alles in nauw overleg met dienst Monumenten.


Een opmerkelijk nieuw element is achterin  te vinden. Daar daal je af naar kelderniveau en ervaar je na de smalle inkom een aangenaam verrassende ruimtelijkheid: het pandje wordt achterin breder en er is daglicht gecreëerd boven de plek waar vroeger een klein binnenkoertje was. Verder is op de eerste overloop van de trap de oude buitenmuur naar het koer-oppervlak weggehaald. Ook vanaf die overloop heb je nu weldadig zicht op de nieuw geschapen ruimte.


Sinds eind 2019 wordt behoort het Art nouveau pand Theobalds Boothuisje tot de Stichting van Openbaar Nut (SON), "MedusaArts, Aerens-Philips Foundation".


Vanaf januari 2020 worden alle activiteiten door de SON verdergezet en een nieuwe verdieping werd geopend met werken uit de vaste collectie waaronder kunstwerken van Edmond Dubrunfaut en Roland Devolder.


Irène Philips heeft haar Art Studio in het 'Diep' en op de 1ste verdieping en is artistiek leidster van de projekten die er plaatsvinden.


THEOBALDS BOOTHUISJE

Histoire du bâtiment Art nouveau


Vers 1900, l'architecte municipal Theobald Vanhille est chargé par la famille Declercq de concevoir une maison pour le terrain très étroit (2,60 mètres) qui reste entre les bâtiments existants dans la Vlaanderenstraat.

On dit que c'est là que le bâtiment le plus étroit de la ville d'Ostende a surgi.

Theobald Vanhille (voir aussi le kiosque à musique sur la Wapenplein) a conçu une façade Art Nouveau. En haut, vous pouvez voir les armoiries de la ville d'Ostende ! Inspiré par Horta, vous voyez des motifs organiques : coquillages, vrilles, courbes et formes de fouet gracieuses. Au deuxième étage se trouve un petit balcon semi-circulaire avec des montants en fer sur lequel reposait autrefois un auvent rond en vitrail. Au premier étage, la proue d'un bateau fait saillie de manière très frappante, d'où le nom de "Boothuisje".

De Vlaanderenstraat in Oostende met Theobalds Boothuisje +-1900

FOTO 1: +-1900 - Boothuisje 2de pand rechts / +- 1900 - 2ième maison à droite


FOTO 2: +- Boothuisje eind jaren 1970 / +- fin des années 1970


FOTO 3: Boothuisje te koop in 1999 / Boothuisje à vendre en 1999


FOTO 4: Afbraak pand naast Boothuisje in 2011 / Démolitition de l'immeuble à côté de Boothuisje en 2011

Theobalds Boothuisje in Oostende eind jaren 1970
Theobalds Boothuisje, Oostende, TE KOOP in 1999
Theobalds Boothuisje in Oostende en afbraak naastliggend pand in 2011

"L'intérieur" de Theobalds Boothuisje est principalement authentique. «Crown Jewel» est l'escalier spacieux d'origine qui s'élève sur trois étages dans une belle spirale. Plus loin dans le gîte, toutes les menuiseries (rampe d'escalier, portes, huisseries et parquets) ont conservé leur aspect naturel d'origine. Dans les chambres, nous voyons les moulures simples d'origine et les murs en stuc clair et blanc.


En 1981, la propriété est officiellement classée. Malgré cela, elle était en très mauvais état à la fin des années 90. Leo Kuipers d'Eindhoven l'a acheté en 2000 avec le rêve d'en faire une 'Maison d'Art'.


En 2001/2002, le bâtiment a été restauré de fond en comble. L'architecte ostendais Tom van Mieghem a réalisé une rénovation fondamentale dans laquelle il a essayé d'équilibrer respectueusement « l'ancien » et le « nouveau ». Le tout en étroite concertation avec le service des Monuments.


Un nouvel élément remarquable se trouve à l'arrière. Là, vous descendez au sous-sol et après l'entrée étroite, vous découvrez un espace agréablement surprenant : le bâtiment s'élargit à l'arrière et la lumière du jour a été créée au-dessus de l'endroit où se trouvait autrefois une petite cour. De plus, sur le premier palier de l'escalier, l'ancien mur extérieur à la surface de la cour a été supprimé. Depuis ce palier, vous avez également une vue agréable sur l'espace nouvellement créé.


Depuis fin 2019, le bâtiment Art Nouveau Theobalds Boothuisje appartient à La Foundation d'Utilité Public (SON), "MedusaArts, Aerens-Philips Foundation".

A partir de janvier 2020, toutes les activités seront poursuivies par le SON et un nouvel étage a été ouvert avec des œuvres de la collection permanente, dont des œuvres d'art d'Edmond Dubrunfaut et de Roland Devolder.


Irène Philips a son Art Studio au sous-sol et au 1er étage et est la directrice artistique des projets qui s'y déroulent.

Theobalds Boothuisje in Oostende - Traphal/Diep - MedusaArts, Aerens-Philips Foundation
Theobalds Boothuisje in Oostende - Traphal - MedusaArts, Aerens-Philips Foundation
Theobalds Boothuisje in Oostende - Traphal - MedusaArts, Aerens-Philips Foundation
Theobalds Boothuisje in Oostende - Inkom/Entrance - MedusaArts, Aerens-Philips Foundation
THEOBALDS BOOTHUISJE, Art-nouveau house in Ostend - MedusaArts, Aerens-Philips Foundation